Про доступ до публічної інформації

Про доступ до публічної інформації

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Закон України “Про доступ до публічної інформації” та Указ Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації виконавчими органами Сумської міської ради здійснюється відповідно до розпорядження міського голови від 31.05.2011 №435-Р “Про організацію роботи з доступу до публічної інформації у виконавчих органах Сумської міської ради” та рішень виконавчого комітету від 07.06.2011 №370 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.03.09 №111 “Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради” (зі змінами)”, від 16.07.2013 №340 «Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться  у володінні Сумської міської ради та її виконавчих органів», листа виконавчого комітету  Сумської міської ради від 23.07.2013 №1463/02.02.02-17.

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:

усно:   (0542)650-553;
письмово: відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, вул. Леваневського, 26, м. Суми,  (зразки запитів від фізичних та юридичних осіб додаються);

електронна пошта: voz@smr.gov.ua (з вказанням теми: “Запит на доступ до публічної інформації”).

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізнішеп’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
(від юридичних осіб)

Розпорядник інформаціїСумська міська рада
Кому (назва виконавчого органу)відділ охорони здоров’я
Організація (юридична особа), поштова адреса, електронна адреса, контактний телефон
П.І.Б. представника запитувача, посада
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит
або
Загальний опис необхідної інформації
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
Факсом(вказати номер факсу)
Електронною поштою(вказати E-mail)
В усній формі(вказати номер телефону)

Відмітка про одержання запиту
_________      ___________________________               ________                 ___________
дата          прізвище ініціали працівника               підпис                      телефон