Про нас

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради

м.Суми, вул. Леваневського, 26 тел. (0542) 787-000 (приймальня)

Email: voz@smr.gov.ua http://uozsmr.sumy.ua

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради утворений Сумською міською радою та є її уповноваженим виконавчим органом по управлінню закладами охорони здоров’я, установами та підприємствами охорони здоров’я, що належать до власності, територіальної громади міста Суми, і в межах м.Суми забезпечує виконання покладених на Управління завдань.

Основними завданнями Управління є:

  • забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
  • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
  • здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
  • координація діяльності підпорядкованих закладів, установ і підприємств охорони здоров’я міста;
  • забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно -епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
  • сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ і підприємств охорони здоров’я, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Суми;
  • забезпечення доступності амбулаторної, стаціонарної та спеціалізованої медичної допомоги у відповідності до Закону України “ Основи законодавства України про охорону здоров’я”;
  • впровадження досягнень медичної науки та передового досвіду;
  • здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян за встановленим графіком з питань, що відносяться до компетенції Управління;
  • здійснення інших повноважень, покладених на Управління відповідно до чинного законодавства.

Положення про управління охорони здоров’я Сумської міської ради


Структура

Начальник
Чумаченко Олена Юріївна
Заступник начальника управлінняПак Степан Якович
Заступник начальника
Головний спеціаліст

Кіпенко Наталія Борисівна

Головний спеціаліст

Руденко Ірина Миколаївна

Головний спеціалістВащенко Тетяна Василівна

Начальник інформаційно-аналітичного центру медичної статистики управління охорони здоров’я
Томашівський Олег Омелянович

Провідний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління охорони здоров’яШиленко Любов Миколаївна

Графік прийому з особистих питань громадян керівництвом управління на 2020 рік

начальник управління

Чумаченко Олена Юріївначетвер

13:00 – 16:00

заступник начальника управліннявівторок

14.00 – 17.00