Розпочато прийом документів на зайняття посади директора

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Положення про відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 19 червня 2013 року № 2479-МР (зі змінами), Порядку призначення на посаду керівників комунальних закладів м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3362-МР (зі змінами), наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 22.01.2020 № 16 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради», наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 10.02.2020 № 27 «Про затвердження складу та положення постійно діючої конкурсної комісії відділу охорони здоров’я Сумської міської ради», наказу відділу охорони здоров’я Сумської міської ради від 10.02.2020 № 28 «Про включення до складу постійно діючої конкурсної комісії відділу охорони здоров’я Сумської міської ради представників трудового колективу» відділ охорони здоров’я оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради.

Найменування: комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Сумської міської ради (далі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи: 40000, м. Суми,
вул. Іллінська, буд. 48/50.

 Основні напрями діяльності Підприємства:

Головним завданням Підприємства є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта первинної медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя, а також:

 • організація забезпечення пацієнтів медичними послугами, у тому числі лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • інші напрями діяльності, визначені в статутних документах Підприємства.

 Кошторисні призначення для фінансового забезпечення Підприємства:

КПКВК 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги)» – 918 964 грн., КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» – 6 384 000 грн..

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись до 13 березня
2020 року
(до 1600) у приймальні відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Леваневського, 26.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (0542) 787-000, 0958161042, e-mail: voz@smr.gov.ua

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я»;
 • післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» або освіта за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Державне управління».
 • стаж роботи за основною спеціальністю не менше 3-х років або одного року на керівних посадах
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці керівника Підприємства:

Умови оплати праці визначаються контрактом та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику Підприємства нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з установлених: посадового окладу, визначеного колективним договором; премії; надбавок; гарантійних і компенсаційних виплат; передбачених законодавством.

Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Підприємства здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління закладами охорони здоров’я у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам Підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Додаток 1_Заява на участь у конкурсі.

Додаток 2_Заява на обробку персональних даних.

Додаток 3_Попередження стосовно встановлених вимог та обмежень.

Додаток 4_Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів.

Додаток 5_Статут Підприємства.

Додаток 6_Структура Підприємства. 

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.